Tag: Turmish

Results

  • Hest

    Hest, 16 godina Selgaunt, Sembia-mladost -ulicne bande, provale, karađe, problemi sa zakonom i redom, konstantno upadanje u novolje, konzumacija sveg i svacega, trn u Mirenovu oku-dokovskom vođi straže 16 godina Merchantov brod -služenje kazne …